Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Nagłówek

Aktualności

 • Droga Młodzieży..., czekamy na WAS

  OD NAJBLIŻSZEGO PONIEDZIAŁKU , zapraszamy mieszkańców powiatu pułtuskiego w wieku 18-29 lat do korzystania z oferty Punktu Doradztwa dla Młodzieży. Pułtuski Punkt, to 1 z 77 w kraju oraz 1 z 5 na Mazowszu.   Inicjatywa PUP w Pułtusku, przy aprobacie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Droga Młodzieży , jesteśmy...

 • Zapraszamy do PUP W PUŁTUSKU po wsparcie z PFRON

  PRACODAWCO , jeśli zamierzasz zatrudnić osobę z orzeczoną niepełnosprawnością, mamy dla Ciebie ofertę współpracy. W dniach 9-10 października 2023 r. pracownicy PUP w Pułtusku przyjmować będą "Wnioski o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej". Żródłem przedmiotowego...

 • Zapraszamy po wsparcie finansowe

  Informujemy, że - od dnia 28 września br. do dnia dostępności środków finansowych - prowadzony będzie uzupełniający nabór "Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30+" . Zapraszamy podmioty, zamierzające zatrudnić nowych pracowników wyłonionych spośród Klientów Urzędu, do...

 • Dofinansowania kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - ciąg dalszy ...

  Od dnia 28 września br. wznowiony zostanie nabór "Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat" . Proponowana forma aktywizacji jest częścią realizowanego przez PUP w Pułtusku projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I)". Więcej...

 • Masz zamiar uruchomić własny biznes,

  skorzystaj z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. W najbliższy poniedziałek i wtorek możesz wziąć udział w...

 • Pomoc finansowa dla podmiotów tworzących stanowiska pracy dla bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat

  Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku informuje o prowadzonym w dniach 25 - 26 września br. naborze wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej w wieku 18 – 29 lat, i tym samym zaprasza do współpracy z tut. Urzędem. Więcej informacji w...

 • Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości,

  jest jednym z działań przewidzianych w realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku od września 2023 r. projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I)". Zapraszamy podmioty zamierzające utworzyć i wyposażyć nowe stanowiska pracy do ubiegania się w dniach 25-26 września br. o wsparcie...

 • Nowe fundusze dla osób w wieku 30+ na rozpoczęcie własnego biznesu

  Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza w dniach 25-27 września br. osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do ubiegania się o wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim(I)". Więcej...

 • Zaproszenie osób młodych do aplikowania o środki finansowe na utworzenie działalności gospodarczej

  W dniach 25-27 września br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku prowadzony będzie nabór "Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej". Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w tut. Urzędzie jako bezrobotne, do ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie nowych...

 • Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I)”

  Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r.ż. w ramach...

Wyświetlanie 1 - 10 z 293 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę