Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Droga Młodzieży..., czekamy na WAS

  OD NAJBLIŻSZEGO PONIEDZIAŁKU , zapraszamy mieszkańców powiatu pułtuskiego w wieku 18-29 lat do korzystania z oferty Punktu Doradztwa dla Młodzieży. Pułtuski Punkt, to 1 z 77 w kraju oraz 1 z 5 na Mazowszu.   Inicjatywa PUP w Pułtusku, przy aprobacie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Droga Młodzieży , jesteśmy...

 • Zapraszamy do PUP W PUŁTUSKU po wsparcie z PFRON

  PRACODAWCO , jeśli zamierzasz zatrudnić osobę z orzeczoną niepełnosprawnością, mamy dla Ciebie ofertę współpracy. W dniach 9-10 października 2023 r. pracownicy PUP w Pułtusku przyjmować będą "Wnioski o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej". Żródłem przedmiotowego...

 • Zapraszamy po wsparcie finansowe

  Informujemy, że - od dnia 28 września br. do dnia dostępności środków finansowych - prowadzony będzie uzupełniający nabór "Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30+" . Zapraszamy podmioty, zamierzające zatrudnić nowych pracowników wyłonionych spośród Klientów Urzędu, do...

 • Dofinansowania kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - ciąg dalszy ...

  Od dnia 28 września br. wznowiony zostanie nabór "Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat" . Proponowana forma aktywizacji jest częścią realizowanego przez PUP w Pułtusku projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I)". Więcej...

 • Masz zamiar uruchomić własny biznes,

  skorzystaj z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. W najbliższy poniedziałek i wtorek możesz wziąć udział w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę